VAŠE PREDNOSTI

naš zadatak je osigurati vašu sigurnost

 

Informacijska tehnologija omogućava vam agilnije, produktivnije, sigurnije i u konačnici profitabilnije poslovanje uz ispunjenje mnogobrojnih poslovnih i regulativnih zahtjeva te unapređuje vaš poslovni proces s ciljem da ste uvijek korak ispred konkurencije.

Potencijalni problemi u implementaciji i održavanju infrastrukture unaprijeđene novim informacijskim tehnologijama često predstavljaju realnu prepreku u iskorištavanju vašeg punog poslovnog potencijala.

INFOTEH PLUS nudi širok spektar usluga, od konzultacija, projektiranja i implementacije do održavanja informacijskih tehnologija u vašem poslovnom okruženju. Naša tehnološka ekspertiza, znanje i dugogodišnje iskustvo garantiraju pouzdanu i kvalitetnu usluga a time  sigurnost i pouzdanost vašeg sustava.

Većina poslovnih korisnika svjesna je činjenice da pouzdanost čitavog poslovnog sustava leži na informacijskoj infrastrukturi, dok je još uvijek kod velikog broja uvriježen stav da je ulaganje u informacijsku tehnologiju neisplativo i da njezino uvođenje ili unapređenje ne donosi željeni benefit.

Razmislite o slijedećih 5 problema koji jasno prikazuju zašto je stabilna infrastruktura bazirana na suvremenoj informacijskoj tehnologiji NUŽNOST te da je trošak ulaganja u informacijsku tehnologiju znatno niži od saniranja potencijalnih problema koji mogu nastati zbog nepouzdane infrastrukture.  

1Troškovi sanacije

Koliki su troškovi ukoliko neka oprema u vašem okruženju prestane s radom? Koliki troškovi mogu biti ukoliko je to poslužitelj koji je neophodan za ključne poslovne procese? Da li si možete dozvoliti troškove koji mogu nastati padom komplete informacijske infrastrukture?

2 Izgubljeno vrijeme

Cijena rada vaših zaposlenika se ne mijenja ukoliko ne mogu obavljati svoje zadatke uslijed infrastrukturnih problema. Koliko vas košta izgubljeno vrijeme zbog potrebe za servisiranjem jednog ili više računala? Što ukoliko to vrijeme eksponencijalno raste kao posljedica većeg infrastrukturnog problema?

3Integritet podataka

Da li možete odrediti cijenu vaših poslovnih podataka i kolika bi bila cijena vraćanja ukoliko bi oni bili oštećeni ili uništeni? Koliko bi bio trošak ukoliko bi dio podataka bio nepovratno uništen?

4 Gubitak intelektualne imovine

Da li možete odrediti cijenu vaše intelektualne imovine ukoliko bi ona bila ukradena, uništena ili oštećena? Koliki bi bio trošak nadoknade gubitka i vraćanja vaše imovine u prvobitno stanje?

5 Ugrožen ugled

Kakve bi bile posljedice za vaše poslovanje ukoliko izgubite povjerenja klijenata? Kakvu štetu možete pretrpjeti ukoliko nezadovoljni klijenti odluče tražiti poravnanje sudskim putem?